– Đối với quý khách xem dịch vụ trên website: http://kientrucaau.com.vn và đặt lịch tư vấn dịch vụ Website, Email, Điện thoại có thể không hình dung được toàn bộ chi tiết, chúng tôi cam kết mang đến dịch vụ tốt nhất và gọi điện tư vấn trực tiếp chi tiết thiết kế cho ngôi nhà của bạn.

– Chúng tôi cam kết sẽ cung cấp tới Quý khách thông tin có giá trị nhất ở thời điểm giao dịch. 

– Chúng tôi có quyền từ chối hoặc hủy đơn hàng của Quý khách vì bất kỳ lý do gì vào bất kỳ lúc nào. Chúng tôi có thể yêu cầu Quý khách cung cấp thêm hoặc xác nhận thông tin về số điện thoại người nhận hàng, địa chỉ giao hàng trước khi xác nhận đơn đặt hàng của Quý khách.